martes, 4 de diciembre de 2012

Novedad: la Wiki

Familientzako informazioa:
Tresna osagarri gisa, wiki bat martxan jarri dut . Ez dakitenentzat wikia web orrialde antekoren bat da baina diferentzia batzuekin. Alde batetik, guztiz pertsonalizatu daiteke eta, batez ere, beste alde batetik, besteen partizipazioa onartzen du. Blog honekiko beste diferentzia bat, fitxategiak hantxe bertan koka daitezkela da (hemen loturak besterik ez ditut). Horrela, noizbait ikasle bati fitxategi bat bidaltzea eskatzen badiot, hara bidali dezake eta mundu guztiak ikusi ahalko luke (helbura hori izatekotan, noski).
Edozein modutan, momentuz solik gauzak erakusteko erabiltzen ari naiz (momentuz ez dut eman inori baimena partaidea izateko). Hain zuzen ere zatikiei buruzko ariketa pertsonalizatuak agintzeko erabiltzen ari naiz, baina etorkizunean berrezkuraketa lanak eta laguntza dokumentuak kokatzeko pentsatuta daukat (ariketak desberdinak dira aurreko azterketan ateratako emaitzaren arabera).
Wikiaren izena "nire-buruketa-tailerra" da eta loturan klikatuz ikus dezakezue (baita ere alboko eskuineko zutabean badago lotura egonkor bat "Euskerazko estekak" atal barruan).

Información para las familias:
He puesto en marcha una Wiki a modo de herramienta complementaria. Para los que no lo sepan, una wiki es una especie de página web pero con algunas diferencias. Por un lado, es totalmente personalizable y, sobre todo, por otro, permite la participación de otras personas. Otra diferencia respecto a este blog es que los ficheros se pueden colocar en la propia wiki (aquí sólo tengo enlaces). De ese modo, si le pido a un alumno que me envíe un fichero, lo puede mandar allí y lo podría ver todo el mundo (en caso de que fuese ese el objetivo, claro).
De cualquier modo, por el momento lo estoy usando nada más que para mostrar cosas (por el momento no he autorizado a nadie a ser miembro). Concretamente lo estoy utilizando para mandar ejercicios personalizados sobre las fracciones, pero en el futuro tengo pensado colocar los trabajos para la recuperación y los documentos de ayuda (los ejercicos son diferentes en función del resultado del último examen).
La denaominación del wiki es "nire-buruketa-tailerra" y lo podéis ver clicando en el enlace (también hay un enlace permanente en la columna lateral derecha, en el apartado "Euskerazko estekak").

No hay comentarios:

Publicar un comentario