viernes, 13 de enero de 2017

Información para las familias


Recuperación de la 1ª evaluación y 2ª parte de la recuperación de Matemáticas pendiente de 1º.

Las personas que suspendieron la 1ª evaluación de Matemáticas realizarán una prueba los días 9 y 10 de marzo en los recreos. Los contenidos a repasar para dicha prueba son los siguientes:
Tema 1:
  • Zenbaki arruntekiko eragiketa nagusiak.
  • Zenbaki arruntekiko zatigarritasun erlazioak.
  • Zenbaki primo (lehenak) eta konposatuak.
  • M.k.t. eta z.k.h.
  • Buruketak.
Tema 2:
  • Zenbaki osoekiko (positibo eta negatiboak) edozein eragiketa: batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa, berreketak eta eragiketa nahasiak.
  • Buruketak.
Tema 3:
  • Bakarrik zenbaki hamartarrekin erlazionatuta dagoena (zatikiak, EZ).
  • Buruketak.

Debido a las características concretas de los contenidos que se evalúan en este examen, NO se permitirá el uso de calculadora.

Para la preparación de este examen recomiendo la realización o el repaso de los numerosos ejercicios (muchos de ellos con sus soluciones) que tengo publicados en mi blog en el apartado “Nire errekurtsoak-Recursos propios”. Recomiendo especialmente los de 1º porque ahí se señalan los conocimientos básicos (que es lo que el alumnado que ha suspendido NO domina). También son útiles los publicados para 2º, especialmente los referidos a “Zenbaki osoekiko eragiketa ...”.

2ª parte del examen para la recuperación de Matemáticas pendiente de 1º.

Al igual que hicimos con la primera parte de este examen, el proceso consta de dos partes: la realización de unos ejercicios de preparación (que deberán entregarse para el día 27 de marzo) y la realización de un examen el día 29 de marzo a las 15:30.
Para su preparación, se ha entregado al alumnado correspondiente una colección de ejercicios muy similares a los que aparecerán en la mencionada prueba. La realización de dichos ejercicios (y su entrega al profesor) será condición indispensable para tener derecho a la realización del examen.

jueves, 12 de enero de 2017

jueves, 5 de enero de 2017

Bederatzigarren buruketa (azkena)

9. buruketa (85. orrialdeko 40)
Gaurkoa, atzokoaren antzekoa da.
Herri jakin batean bizi diren pertsonen hiru zortziren 50 urtetik gorakoak dira eta, horien arteko hogeitik bat, laurogei urtetik gorakoak. Zenbat pertsona bizi dira herri horretan, jakinik laurogei urtetik gorakoak 48 direla?
Gaurko buruketan GALDERA zein den hasiko gara kontsideratzen (ZATIA? OSOA?). Beste alde batetik ere, datuak kontu handiz hartu (agertzen diren zenbaki guztiak EZ dira datuak). Gero aztertu zenbat ZATI aipatzen diren eta guztiak OSOAren zatiak diren ala haietariko bat ZATIAREN ZATIA den. Horrela izatekotan, gogoratu: datu hori zuzendu behar da.

Eta amaieran, aurrean jadanik behin baino gehiagotan egin dugunez, konparazio bat egin: zatikia eta horri dagokion kantitatea.

miércoles, 4 de enero de 2017

Soluzio gehiago

He realizado varios vídeos más con el modo de resolución y las soluciones de varios problemas más.
aquí podéis verlos (o también entrando en mi canal de YouTube "Maisuzunzu67"):

Zortizigarren buruketa

8. buruketa (85. orrialdeko 39)
Azken bi hauek zailagoak izango dira ZATIAK pixka bat “aldrebesatuak” izango direlako baina, klasean egin genituenak bezala, pixkanaka pixkanaka egin daitezke (aztertu blogean bertan honi buruz publikatu dudana).
Baserritar batek maiatzaren azkenean 2800 kg pentsu zuen abereei jaten emateko. Ekainean, pentsu horren 3/7 erabili zuen eta, uztailean, geratzen zitzaionaren 3/4 . Zenbat kilo pentsu zituen abuztuaren hasieran.
Hemen nagusiena Datu Taula betetzerakoan ez da hilabeteen izenak ipintzea, baizik eta zer dakigu egoerari buruz: ZENBAT ZATI aipatzen diren, zeren horiek izango baitira taulan agertu beharko direnak (zati 1, zati 2, ...); ea OSOA dakigun ala ez. Gero fija zaitez zati guztiak OSOArenak diren ala ez eta horrela ez bada, konponketa egin (gogoratu: zatiaren zatia).
Beste alde batetik, kontura zaitez zein den galdera, ZATIA, OSOA?
Eta amaitzeko, kontuan hartu buruketa hau egiteko modu bat baino gehiago dituela.