viernes, 11 de octubre de 2013

Puntu nagusiak - Puntos principales

Esan nizuenez hemen dituzue 1. ebaluaketan ikusiko ditugun puntu nagusienak:

Zenbaki N:

 • Eragiketa konbinatuak egin pausuak eta idazkera zuzena errespetatuz. 
 • Eragiketa arruntekin buruketa aritmetiko oinarrizkoak egiten jakin. 
 • Jakin berreketa zer den eta nola kalkulatzen den. 
 • Erro borobilak kalkulatzen jakin zergatia esaten. 
 Zatigarritasuna:
 • Argi eduki zer den multiplo eta zatitzailea bi ideia ez nahastuz. 
 • Lortu zenbaki baten zenbait multiplo.
 • Lortu zenbaki baten zatitzaile guztiak.
 • Zenbaki lehena (primoa) zer den jakin. 
 • Zenbaki bat bere faktore primo guztietan deskonposatzen jakin.
 • Asmatu zenbaki baten zatitzaile guztiak. 
 • Zenbaki batzuen multiplo komunetako txikiena (m.k.tx.) kalkulatzen jakin. 
 • Zenbaki batzuen zatitzaile komunetako handiena (z.k.h.) kalkulatzen jakin. 
 • Aurretiko kontzeptuekin buruketak ebatzi.

 Zenbaki Z (osoak): 

 • Zenbaki positibo eta negatibo zer diren argi eta garbi ulertu. 
 • Zenbaki osoak batu, kendu, biderkatu eta zatitu lehentasuna errespetatuz. 
 • Aurretiko kontzeptuekin buruketak ebatzi.


 Tal como os comenté, aquí tenéis los puntos principales de la 1ª evaluación: 

Números N: 

 • Saber realizar operaciones combinadas respetando los pasos y el modo correcto de escritura. 
 • Saber hacer algún problema aritmético con las cuentas normales. 
 • Saber qué quiere decir una potencia y cómo se calcula. 
 • Saber calcular raíces redondas explicando el porqué. 
 Divisibilidad:
 • Tener claros los conceptos de múltiplo y divisor no confundiéndolos. 
 • Averiguar varios múltiplos de un número.
 • Averiguar todos los divisores de n número.
 • Saber cuándo un número es primo. 
 • Saber descomponer un número en todos sus factores primos.
 • Averiguar todos los divisores de un número. 
 • Saber calcular el mínimo común múltiplo de varios números. 
 • Saber calcular el máximo común divisor de varios números. 
 • Resolver problemas utilizando los conceptos anteriormente descritos.


 Los números Z (enteros): 

 • Tener claros los conceptos de números positivos y negativos. 
 • Realizar cualquier operación con números enteros: suma, resta, multiplicación o división.
 • Resolver problemas utilizando los conceptos anteriormente descritos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario