viernes, 14 de junio de 2013

Azken txanpan - En la recta final

Azken egunetan gaudenez eta ikasle askok notei buruz galdetu didatenez, nire baloratzeko sitema publikatzea erabaki dut. Klaseko tabloian ipini dut eta hemen ere kopiatuko dut:

Azken notak kalkulatzeko era:

 3. Ebaluaketarako: hasiera batean betiko sistema jarraituko dugu, zera da azterketen batazbestekoa (%80), klaseko jarrera (%20) eta gero, zalantza kasuan, Moodlelen aktibitateak nola landu dituzuen azken zalantzak argitzeko.

Ebaluaketa honetako notak inon agertzen ez direnez, agendan ipiniko ditut.

 Amaierako nota:

 Lehenbiziz hiru ebaluaketako noten batazbestekoa egingo dut. Nahiz eta 3. ebaluaketa suspenditu, batazbestekoa 5 baino gehiago bada, kurtsoa aprobatuko dut. 5 baino gutxiago izatekotan berriz azterketa globala egin beharko du baina bakarrik gaindituta ez duen ebaluaketakoa.

 Azterketa prestatzeko orientabideak puntu nagusiekin publikatuko ditut.
 
Modo de cálculo de las últimas notas:
 
Para la 3ª evaluación: en principio seguiré el sistema de siempre, es decir, la media de los exámenes (%80), la actitud (%20) y luego, en caso de duda, cómo han trabajado las actividades de Moodle para aclarar las últimas dudas.
 
Como las notas de esta evaluación no aparecen en ningún sitio, las pondré en la agenda
 
Nota final:
 
En un principio haré la media de las tres evaluaciones. A pesar de suspender la 3ª evaluación, si la media es superior a 5, aprobaré el curso. Sin embargo en caso de ser inferior a 5, tendrá que hacer la prueba global extraordinaria pero solamente de la/s evaluación/es supendida/s.
 
Para preparar el examen publicaré orientaciones sobre los puntos principales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario